• Oslo Kulde utfører service og vedlikehold på det meste av varme- og kjøleløsninger. Vår spesialitet er mindre datarom og kjøleromsaggregater.

  • Oslo Kulde er en del av Chiller Oy konsernet.

    Link til Chiller Norge sin hjemmeside

  • Oslo Kulde leverer kjøleaggregater og aircondition/ varmepumper. Vi leverer for det meste produkter til kontorer, sykehus, hoteller, ulike industrielle prosesser, elektronikk og IT-lokaler.

 


Oslo Kulde er i full drift, også under disse corona tider. Vi utfører installasjon, service, vedlikehold og reparasjon på det meste av kuldeaggregater og utstyr.


DX aircondition-aggregater

Oslo Kulde forhandler luftkjølte splitt (2-delte) aircondition-aggregater fra General, Toshiba og Mitsubishi, samt vannkjølte aircondition-aggregater fra Airwell. 

Aggregatene brukes ofte til kjøling av mindre serverrom og UPS-rom fordi de er mye rimeligere enn dataromskjølere, og er mer kompakte i størrelsen. Vi leverer også kompakte (alt-i-ett-kabinett) aggregater.Kjøle- og fryserom med aggregater og utstyr

Oslo Kulde utfører service og vedlikehold på kjøle- og fryseromsaggregater av ulike typer og produsenter. Alt fra små private kjølerom til større industrirom.  Vi leverer også tilhørende produkter som dører og porter, hylleinnredninger, PVC-gardiner, kjøreramper og innestengningsalarm.

Oslo Kulde leverer og monterer kjøle- og fryseromsaggregater av forskjellige typer fra forskjellige produsenter alt etter hva som er best egnet for kunden, men har hovedsakelig valgt å forhandle Rivacolds kvalitetsprodukter for proff markedet. Disse kjøleaggregatene leveres hovedsakelig fra fabrikk med intern kabling og elektronisk regulator slik at pris og kvalitet blir best mulig. Dette medfører at utgifter til elektriske arbeider minimeres. Vi kan levere kompaktaggregater (alt i et kabinett), eller splittaggregater (inne- og utedel).

 


Service og vedlikehold

Etter at kjøle- og varmepumpeanlegg er installert og tatt i drift, bør man tenke på vedlikeholdet av utstyret. Godt vedlikehold vil forlenge levetiden, minske driftskostnadene og bedre funksjonaliteten på utstyret, samt minske risikoen for utslipp av miljøskadelige stoffer. 
Oslo Kulde  tilbyr både lekkasjekontrollavtale, vedlikeholdsavtale, hjelp ved akutt behov og 24- timers vaktavtale. Disse tjenestene utføres av vårt F-gass sertifiserte servicepersonell.