Isvannsmaskiner, varmepumper & energiløsninger fra Emicon og Chiller

Vi har et stort utvalg av isvannsmaskiner, varmepumper og multifunksjonelle energiløsninger. Chillers isvannsmaskiner og varmepumper har blitt svært populære på grunn av de brukervennlige funksjonene. Enhetene er modulære, og hver modul fabrikktestes før sluttmontering.

Multifunksjonelle enheter har både kjøle- og varmefunksjoner. Fordelene er varmegjenvinning og skreddersydde løsninger – tilpasset kundenes unike behov.

Det ferdig monterte produktet går gjennom en rekke tester. Helt til slutt blir enheten fullskalatestet etter kundens spesifikasjoner. Tilsyns- og kontrollprogrammet Service Next™ har gitt en helt ny dimensjon i å håndtere effektiviteten og påliteligheten i isvannsmaskiner. Aggregatene kan leveres med COPtronic™ som logger anleggets effektivitet og virkningsgrad, og Kiotronic™ som er et lekkasjekontrollsystem for kuldemedier. Alle enhetenes funksjoner er sanntidskoblet til Chiller Helpdesk og sluttbrukeren til en hver tid. Vi tilbyr kunnskapsstøtte til alle brukere, både installatører, serviceselskaper og sluttbrukere.

Det norske markedet er komplekst. Derfor tilbyr vi kun væskekjølt kjøleteknologi og kjølere som er montert utendørs. Kjølere utendørs kombinert med moduler innendørs gjør at vi kan tilby komplekse løsninger som møter utfordrende krav. 

Isvannsmaskiner
Varmepumper

Vann/vann-varmepumper som varmegjenvinningsløsninger kan være en kompleks sammensetning av moduler, som administreres av en felles, ofte selvstyrt, kontrollenhet. Våre leveranser gjør at byggansvarlig kan spare både tid og penger i forbindelse med installasjon – takket være grundig fabrikktesting. 

Vi involverer både designere og rådgivere i tilbudsfasen. Chiller har som mål å tilby kundene svært raffinerte produkter. Med 25 års erfaring fra airconditioning og kjøling utvikler vi skreddersydde løsninger som møter kundenes unike behov!

Vi hjelper deg med å finne riktig løsning!