Service og vedlikehold

Etter at kjøle- og varmepumpeanlegg er installert og tatt i drift, bør man tenke på vedlikeholdet av utstyret. Godt vedlikehold vil forlenge levetiden, minske driftskostnadene og bedre funksjonaliteten på utstyret, samt minske risikoen for utslipp av miljøskadelige stoffer.

Oslo Kulde tilbyr både lekkasjekontrollavtale, vedlikeholdsavtale, hjelp ved akutt behov og 24-timers vaktavtale. Disse tjenestene utføres av vårt F-gass sertifiserte servicepersonell. I tillegg kan vi nå tilby fjernovervåking og rapportering på vare aggregater fra Chiller. Denne tjenesten kalles Service Next™.

Service Next™ kan også overvåke vannsiden av anlegget inklusive vannpumper, slik at man får en total oversikt ved eventuelle oppståtte feil.

Det ble den 01.09.2013 vedtatt av myndighetene at alle kjølemaskiner og varmepumper som inneholder kuldemedium som er skadelig for ozonlaget eller medvirker til økt drivhuseffekt, og med en fylling over 3 kg., må ha jevnlig tilsyn av sertifisert personell (lekkasjekontroll). Hvis du er usikker på om dette gjelder for ditt anlegg, kan du kontakte oss og vi vil prøve a hjelpe deg.

  • Fylling 3 - 30 kg: en kontroll pr. år.
  • Fylling 30 - 300 kg: 2 kontroller pr. år.
  • Fylling over 300 kg: 4 kontroller pr. år.

Ved utbedring av lekkasje er man også pålagt a foreta et kontrollbesøk innen 1mnd. etter utbedringen. Det er nå også pålagt a føre og oppbevare en loggbok ved disse anleggene.


Vi hjelper deg med å finne riktig løsning!