Service Next™ Overall Supervision – en tjeneste for sanntidsovervåking og kontroll.

Service Next™ er en tjeneste for sanntidsovervåking og kontroll. Det forhindrer funksjonsfeil på enhetene og optimaliserer alle funksjoner til størst mulige yteevne. Service Next™ bidrar til å blant annet forutse behovet for service.

Service Next™ gir rapporter om energiforbruk, alarmer, kjølemedielekkasjer og utnyttelsesgrad.

Store besparelser

Alle hendelser, forskrifter og feil lagres i systemdatabasen. Denne informasjonen gjør levetidskontroll og optimalisering mulig. Besparelser kan kun oppnås ved å måle og analysere.

Gratis i to år

Chiller tilbyr gratis Service Next™-overvåkning i to år. Sluttbrukeren trenger bare å sørge for Internett-tilgang til enheten. Verken ekstrautstyr eller programvare er nødvendig. Operative teknisk støtte fra Help Desk er en del av tjenesten, det er ikke behov for gjetting på anlegget om noe skulle skje. Ikke minst viser det hvor problemfritt ansvar for anleggsdriften kan være for alle parter.

Vi hjelper deg med å finne riktig løsning!