Chillquick Thermo™ varmepumper

De nye Chillquick Thermo™-varmepumpene både varmer og kjøler, og er langt mer effektive enn tradisjonelle løsninger.

Den modulære strukturen gjør at varmepumpene kan produseres etter kundenes krav. Systemet kan inneholde flere undersystemer for varmegjenvinning, innsamling og kjøling. Oppvarmingen kan fordeles på flere temperaturnivåer om nødvendig. Det er også mulig å bruke aktiv eller passiv kjøling samtidig som oppvarming.

Om våren tar energibrønner seg av kjølingen i stedet for kompressorer. Om sommeren blir kondensator varme fra kompressorene pumpet tilbake til brønnene ved hjelp av REC-funksjonen. Den samme varmen brukes om vinteren.

Aggregatene kan leveres med COPtronic™ som logger anleggets effektivitet og virkningsgrad, og Ciotronic™ som er et lekkasjekontrollsystem for kuldemedier. Alle enhetenes funksjoner er sanntidskoblet til Chiller Oys Helpdesk og sluttbrukeren til en hver tid.


Chillquick Thermo™ varmepumpeserieChillquick Thermo™ H

 • Mellomstore bygninger (fjernvarme)
 • Oppvarming og kjøling med varmeveksler.
 • Varmeproduksjon +60 °C til +80 °C.

Chillquick Thermo™ L–M

 • Små og mellomstore bygninger (fjernvarme).
 • Varmeproduksjon +30 °C til +55 °C.


Chillquick Thermo™ teknologi

De mindre Chillquick Thermo™-modellene (opp til 40 kW) er enkle kompressorløsninger. De større varmepumper er pålitelige dual eller quad kompressor dual-kretser. På grunn av den modulære strukturen enheten utstyres med akkumulatortanker på opp til 800 l samt ulike pumpe- og styreventil løsninger.

Enheten er svært stillegående på grunn av lavt moment i scroll kompressoren.

Hver enhet er utstyrt med en elektronisk ekspansjonsventil, som sammen med den avanserte automatiske styringsfunksjonen sørger for at anlegget er så energieffektivt og pålitelig som mulig under alle forhold.

Kontrollautomatikk i Chillquick Thermo™

Kontrollautomatikken i Chillquick Thermo ™ fungerer som et helt uavhengig kontrollsystem for pumpens varme- og kjølekrets eller den kan kobles til et annen automasjonssystem i bygningen. Den automasjonsteknologi optimaliserer oppstarte i enhver driftssituasjon, og garanterer stabil temperatur gjennom hele bygningens varme- og kjølesystem.

 • Optimalisering og regulering av kompressor under oppstart
 • Automatisk omstart etter strømbrudd
 • Multifunksjonelle skjermings- og varslingsfunksjoner
 • Daglig og ukentlig timer
 • Engelsk display
 • Kjøleeffekt fra 10 til 400 kW ved verdiene 0/-3 °C (30 % etanol) og 44/50 °C (vann)
 • Strøminntak: kompressor og pumpe P1 og P3
 • Nøyaktig selekterte data fra salgsingeniør basert på konkrete prosjektkrav

Ekstrautstyr

Valgfritt ekstrautstyr til Chillquick Thermo™

 • Moduler til akkumulator, pumpe og ventil
 • Varmeveksler og kontrollmoduler
 • Varmeveksler for overopphetingsuttak
 • Skreddersydde akkumulatortanker
 • Alarmoverføring via GSM-modem
 • Tilkobling til bygningens kommunikasjonsprotokoll (LAN, Mod Bus)
 • Fjernovervåking via Internett til mobile enheter eller et sentralt kontrollrom
 • Mykstartere
 • Støydempende hette til kompressoren
 • Ekstra støydemping i rammekonstruksjonen
 • Forebygging av for rask oppstart

Vi hjelper deg med å finne riktig løsning!