Chillquick™ Eco isvannsmaskin 10–520 kW med frikjøling

Chillquick™ Eco har en kjølekapasitet mellom 10 og 520 kW. Alle komponentene som er viktig for byggeier er plasserte i varme områder innendørs mens tørrkjøleren monteres på toppen av bygget. Inntjeningstiden for den ekstra investeringen i et slikt system framfor et konvensjonelt isvannssystem kan være mindre enn et halvt år. Mesteparten av arbeidet gjøres på fabrikken. Byggherren får en fullt utstyrt alt-i-ett-løsning og et fungerende anlegg uten store endringer i tidsplanen.

Chillquick™ Eco isvannsmaskin 10–520 kW  kjøleanlegg med dobbeltkrets

Større maskiner med en kjølekapasitet på minst 40 kW er driftssikre tokrets enheter som består av ferdigproduserte vann- og kjølevæsketanker, elektriske komponenter, og kontroll- og varslingsutstyr. Alle innstillinger på drivenheter og elektriske enheter er testet i vannkjølesystem på Chillers fabrikk.

Variert vannvolum gir høy effektivitet

I en Chillquick™ Eco isvannsmaskin sørger pumpen i kjølekretsen for å fylle utjevningstankene, mens driftskretsen har sin egen pumpe. Dette gjør det mulig å bruke en energisparende pumpe med variabel RPM i driftskretsen, slik at det blir enkelt å bruke toveisventiler i romspesifikke kjølere.

300 eller 800 liters 4 – punkts utgjevningstank

I et moderne vannkjølesystem er det så lite vann at installasjonen må utstyres med en 4-punkts utjevningstank. Med et lite vannvolum starter kompressoren ofte, og kontrollenhetene i systemet opererer etter av-på-prinsippet. Vi har valgt ut følgende utjevningstanker for ulike kjøleanlegg:

Til en kjølekapasitet på 10–85 kW anbefaler vi en utjevningstank på 300 l.

Til en kjølekapasitet på 85–400 kW anbefaler vi en utjevningstank på 800 l.

Alle utjevningstanker er utstyrt med en ledeplate som hindrer at vannet blandes for raskt.


Styring basert på returvann

Styringen av Chillquick™ Eco isvannsmaskiner er basert på kaldt returvann som kommer tilbake fra maskinen. Styringsanlegget sørger for at vannet holder jevn temperatur ut av maskinen. Isvannsmaskinens treveisventil har to innstillinger: sommer og frikjøling. Kompressoren stopper når utetemperaturen synker ned til settpunktet for frikjøling, og isvannsmaskinen blir stilt inn på nytt. Regulatoren åpner en port til frikjølingsveksleren, og sørger for at utgående vann holder en jevn temperatur.
Chillquick™ Eco kommer med fabrikkmontert frikjølingsveksler samt nødvendige ventiler og automasjon. Chillquick™ isvannsmaskinerleveres sammen med tanker og pumper.

Kontrollsentralfunksjoner

 • Forebygging av for rask oppstart
 • Automatisk omstart etter strømbrudd
 • Balansering av kompressorens driftstid
 • Daglig og ukentlig timer
 • Kondenseringstrykkontroll
 • Finsk og engelsk display


Ekstra tilbehør og funksjoner til Chillquick™ Eco isvannsmaskiner

 • Endring av innstillingsverdien for kaldt vann
 • Alarmoverføring til GSM-modem
 • Tilkobling til bygningens kommunikasjonsprotokoll (LAN, Mod Bus)
 • Fjernovervåking via Internett til mobile enheter eller et sentralt kontrollrom
 • Elektroniske ekspansjonsventiler
 • Mykstartere
 • Støydempende hette til kompressoren
 • Ekstra støydemping i rammekonstruksjonen


Teknologi med roterende kompressor

Chiller sin vannkjøleteknologi inkluderer alltid roterende kompressorer, som er velegnet til alle kuldemedier som er godkjent i henhold til Montrealprotokollen. En 3-D-skruekompressor har den laveste feil-krav-risikoen for enhver kompressorteknologi. Kompressoren inneholder kun en brøkdel av de bevegelige delene som for eksempel er i en stempelkompressor. Det er svært lite dreiemoment i en skruekompressor, så enheten har et meget lavt støynivå.

Vi hjelper deg med å finne riktig løsning!