Chillers aircondition-løsninger

Chillers produktgruppe innen aircondition består av flate vifteenheter, fancoil-kassetter og blåsere. Produktene er utviklet for områder som hoteller, kontorer, kjøpesentre og små boliger. Målet er å sørge for effektiv kjøling og oppvarming ved lave støynivå uten kompromisser i kvaliteten på de europeiske komponentene som brukes.

Enhetene er basert på EC-teknologi, er utstyrte med kulelager og er utformet med generøse materialtykkelser i både ramme og viklingskonstruksjoner. Vi tilbyr diverse ekstrautstyr til kundespesifikke applikasjoner som en del av de daglige leveringsrutinene våre. Teknikerne våre har som mål at produktene skal være stillegående, bruke lite strøm, gi et behagelig klima og ha lang levetid med lave servicekostnader. Chiller fokuserer mye på dimensjoneringsforhold – vi velger alltid den optimale viklingskonstruksjonen begynner fra standard kjølevannstemperaturnivåer opp til høye ∆t-løsninger.


BOX Vari™-enheten er den første fancoilen av nesta generasjon på markedet.For hotellrom, private boliger og kontor. Inkluderer oppadrettet utblåsingsfunksjon.Utrustet med moderne EC-teknikk og utformet for bruk spesielt i vanntemperaturområdene som brukes i fjernkjølesystem.
GIANT Vari™-fancoilen er tiltenkt steder som krever høy kjøleeffekt. Konstruksjonen er svært fleksibel.
Den revolusjonære romkontrollen Vari PRO™ oppfyller alle brukerens krav og er svært brukervennlig.