Nøyaktige og pålitelige direkte-fordampnings-enheter (DX-modeller)

Disse enhetene er mer eller mindre de samme som tidligere beskrevet. Den største forskjellen er at kjølingen er basert på innebygd kompressordrift.

Enhetens elegante design og lave støynivå gjør at den kan plasseres i selve rommet den jobber i. Den nye akustiske luken vi har utviklet gjør at støynivået på enhetene er enda lavere enn før. Innvendig akustisk standardisolering utgjør 45 mm og selve luken er 60 mm, noe som totalt gir mer enn 100 mm lydisolering på framsiden.

Tilgjengelig i ulike modeller etter utblåsingsretning:

 • Modell D: nedadrettet utblåsing (under et hevet gulv)
 • Modell U: oppadrettet utblåsing gjennom kanal eller avgasskammer
 • Modell RS (tilleggskode): inntak bak, enten oppadrettet eller nedadrettet utblåsing

Kjølefunksjonsalternativene kan være:

 • AUC, ADC: direkte fordampning (kjølekretsen inkluderer kompressor/fordamper/kondensator)
 • WUC, WDC: direkte fordampning (kjølekretsen inkluderer kompressor/fordamper/kjøler som platevarmeveksler (kondens løses med vann eller væske))

Alle modeller leveres med maksimalt fire termodynamiske funksjoner:

 • Kjøling A
 • Kjøling og elektrisk oppvarming B
 • Kjøling og fukting C
 • Kjøling, fukting og avfukting D
 • Kjøling og vannoppvarming E

Et utvalg av tilbehør og funksjoner som kan fabrikkinstalleres:

 • Avgasskammer for modeller med oppadrettet utblåsing
 • Filtre med alternative filtreringsklassifiseringer
 • Luftutslipp på baksiden (modeller med nedadrettet utblåsing)
 • En plint under enheten
 • Kondensskål i rustfritt stål under enheten
 • Alarmutstyr for vannlekkasjer
 • Sensorer for brann- og røykvarsling
 • Krageseksjon på inntakssiden bak enheten (modeller med oppadrettet utblåsing)
 • Innvendig filterbyttende mekanisme (modeller med nedadrettet utblåsing)
 • Isolert akustisk luke

Luftkjøleenheter bruker CCS-kondensorer og væskekjølere CCSG-kondensorer. Begge er tilgjengelige for ulike nivåer av støy og utendørstemperaturer.

Enhetene er utrustet med et mikroprosessorbasert kontroll- og reguleringssystem. Displayene gir kontinuerlig informasjon om sirkulasjonsluftens temperatur og fuktighet, innstillingsverdier og eventuelle driftsfeil (avhengig av driftssystemet). Enhetene kommer utrustet med tydelige funksjonsknapper som standard og kan tilkobles statusovervåkningssystem og alarmsystem. Enhetene kan også styres via et byggautomasjonssystem.


For funksjonsbeskrivelser, diagram og måltegninger:

Vi hjelper deg med å finne riktig løsning!