Optimal kontroll på datarommets klima med Chiller SMART Vari™

Systemløsningen SMART Vari™ gir luftkondisjonering som er optimalisert for presisjon og pålitelighet. Enhetene er basert på EC-vifteteknologi, som sørger for 10 % mer effektivitet.
Med nye typer kompressorer og elektroniske ekspansjonsventiler, har energiforbruket blitt redusert med 50 %. Enhetene kan fås som DX (direkte ekspansjon)- og CW (isvann)-systemer.

Aircondition optimalisert for presisjon og pålitelighet

Chillers presise og pålitelige SMART Vari™ klima- og datakjøleaggregater brukes vanligvis i anlegg innen IT, elektronikk, måling og testing. Moderne konstruksjon og lavt støynivå under drift gjør at de kan installeres direkte i eller tett ved rommet som trenger luftkondisjonering. Vedlikehold gjøres enkelt via frontpanelet. Aggregatene leveres med mellom 3 og 200 kW kjøleeffekt.

Disse presisjons- og kontrollaggregatene er utformet for å gi høyest mulig effektiv termisk koeffisient kombinert med minst mulig arealbehov. Den mikroprosessorbaserte kontrolleren er enkel i bruk og sørger for at rom-forholdene er nøyaktig innenfor ønskede grenser. Til de ulike aggregatene finnes det forskjellige filtertyper, for å møte brukerens krav.

Den nye akustiske frontluken vi har utviklet gjør at støynivået på enhetene er enda lavere enn før. Innvendig akustisk standardisolering utgjør 45 mm. og selve luken er 60 mm. tykk, noe som totalt gir mer enn 100 mm. isolering på framsiden. Enhetene er produsert med tanke på krevende driftsforhold og fungerer 24/7 under alle forhold. Mekanikken er designet for å passe til fler ulike leveransealternativer.

SMART Vari™ dataromskjøleaggregat for vannsirkulasjon (CW-modeller)

SMART Vari™-systemet gir presis og pålitelig luftkondisjonering for både høye (10/18 °C) og lave (7/12 °C) vanntemperaturområder. Systemet anvender EC-vifter, noe som gjør dem ca. 10 % mer effektive. Den nye kompressorteknologien og elektronisk ekspansjonsventil reduserer energiforbruket med ytterligere 50 %. SMART Vari™-serien er optimal for vanntemperaturområder på 7/12 °C eller 10/18 °C. Høye vanntemperaturer gir minimal avfuktning og gjør systemet vesentlig mer energieffektivt.

Enhetene kan kobles til Chillers vedlikeholds- og overvåkningssystem Service Next™. Systemets Help Desk-funksjon kan overvåke driften, og gjør det mulig å tilby support uansett hvor enhetene befinner seg.

Kaldtvannet som brukes i et SMART Vari™ airconditioning-system kan kjøles ned med frikjøling, for eksempel ved hjelp av en Chillquick Eco™ isvannsmaskin.

EC-teknologi

Radialvifter som bruker EC-teknologi kan justere viftekapasiteten nøyaktig, slik at den hele tiden holdes innenfor korrekt trykkområde. Viftehastighetsregulatoren justerer avfuktingsfunksjonen til hver enhet ved å tilpasse hastighet etter behov. Viften plassering i aggregatet bestemmes ut fra ønsket utblåsingsretning. Kompressorer med turtallsregulering (inverter) forhindrer uønsket luftavfukting.

Presis kontroll

Aggregater med nedadrettet luftutblåsing gir systemet optimal energieffektivitet. Dette oppnås ved å plassere viften på enhetens underside, under hevet gulvnivå. Smart Vari™-produktene er utformet med en høy temperaturkoeffisient i tankene.

Nødkjølesystem (Emergency Cooling System, ECS)

Boksenheter med vannelement kan leveres med nødkjølesystem som et tillegg. En av enhetens kretser er koblet til vannforsyning og avløp. Enhetene produserer kald luft uavhengig av om den primære kaldtvannskilden fungerer. SMART Vari™ nødkjølesystem starter automatisk om kjølekravene tilsier det, og garanterer 100 % pålitelig kjøling.

Tvillingkjølesystemet (Twin Cooling System, TCS) gir optimalt energiforbruk

SMART Vari™-enheter kan kobles til ulike kaldtvannskilder: grunnvann, fjernkjølesystem eller en isvannsmaskin. En av enhetene er primær kaldtvannskilde, mens de andre benyttes ved behov. SMART Vari™ TCS-systemet styrer enhetens treveisventil på en energieffektiv måte.

SMART Vari™ kontrollsystem

SMART Vari™-kontrollsystemet garanterer at alt fungerer og sørger for korrekt luft- og vanngjennomstrømming for å gi best mulig kjøling og energiforbruk. Kontrollsystemet sørger også for riktig temperatur og fuktighetsnivå. Alt dette foregår effektivt og med minimalt energiforbruk.

For funksjonsbeskrivelser, diagram og måltegninger: ta kontakt.

Vi hjelper deg med å finne riktig løsning!